Kostgeld is leren en besparen

Is het goed om kostgeld te vragen? Ja, want zo leren uw kinderen dat in het leven niets gratis is en worden ze voorbereid op hun latere leven wanneer ze op zichzelf gaan wonen. Het kan wel een heel moeilijk onderwerp zijn om aan te snijden thuis. Uw kind kan u een profiteur vinden maar als uw kind een goed salaris heeft en voor zichzelf wil sparen en de ouders wil laten opdraaien voor de kosten, wie is dan de profiteur.

Werkende kinderen geven vaak hun geld uit aan auto, kleding, telefoon en uitgaan. Maar doordat ze kostgeld betalen worden ze zich bewust dat levensonderhoud geld kost. Zij kopen van het verdiende geld geen eten of ze betalen ook niet uw kosten van de elektriciteit. Er staat geen vastgesteld bedrag voor kostgeld.

Maar hoeveel kunt u nu vragen? Dat hangt natuurlijk af van wat de inkomsten zijn van uw kind en wat het te besteden heeft maar ook van de kosten die u wilt betrekken in de berekening van het kostgeld. Er zijn verschillende manieren om het kostgeld te berekenen, dat kan bijvoorbeeld gebeuren door het berekenen van het gezamenlijke inkomen. Als uw kind bijvoorbeeld 15% van het gezamenlijke inkomen verdient dan kunt u er voor kiezen dat het 15% van het kostgeld betaald. Heeft u meerdere kinderen dan kunt u er ook voor kiezen om het te verdelen naar de grootte van het huishouden. Bent u met vieren laat dan een ieder een vierde deel betalen. U kunt ook een berekening maken naar het verbruik van je kind. U kunt dan denken aan de kosten van onder andere gas, licht en water, internet en telefoon gebruik, kosten voor huur of hypotheek en de kosten van voeding en boodschappen.