Zo bereken je eenvoudig je netto vakantiegeld!

Hoe kunt u uw vakantiegeld uitrekenen wat u krijgt? Uw vakantiegeld is berekend naar 8% van uw bruto salaris. Het vakantiegeld wordt altijd over uw bruto salaris berekend en is mede inkomensafhankelijk. Als u wilt uitrekenen wat u daar netto van overhoudt, wat u voor uw vakantie of uitgaven zult ontvangen gaat dit als volgt: U kunt uw bruto salaris en tevens uw bruto vakantiegeld bij elkaar optellen. Dit berekent u samen naar netto zowel uw loon als vakantiegeld vanuit het bruto, dit vermindert u dan door uw netto loon wat u normaal krijgt ervan af te trekken. Ook kunt u vanaf uw loonstrook het bruto salaris en deels vakantiegeld aflezen. Let wel op dat het ieder maand wijzigt naar gelang u gewerkt heeft wordt dit bijgeteld. Maar zo kunt u ook zien wat u elke maand aan vakantiegeld bruto opbouwt en ook door over een periode alle maanden op te tellen tot uw vakantie of uitgave weet u wat u bruto hebt opgebouwd ten tijde u het wil besteden.

Voorbeeld: Bruto Loon 3000 euro. Jaarsalaris 12 x 3000 euro = 36000 bruto per jaar. 0.08 x 36.000 euro is 2880 euro bruto vakantiegeld.

Uitrekenen naar netto: Bruto salaris + bruto vakantiegeld. 3000 + 2880 = 5880 euro samen. Dit totaal bedrag wordt belast, houdt u daar rekening mee. Wat is nu uw netto vakantiegeld als uw brutosalaris en vakantiegeld samen 5880 euro zijn? Wij laten hier in dit voorbeeld 36% los op het bruto naar netto. Dus 5880 euro – 36 % = 3763.20  totaal bedrag netto. Dit herhaalt u met uw salaris bruto 2500 bruto naar netto = 28 % aftrek is 2160 euro netto. Dus als volgt wordt u berekening dan: uw totaal netto was 3763.20 netto totaal min uw netto loon maand 2160 euro dan komt u na een jaar periode uit op 1603,20 euro aan vakantiegeld. U moet natuurlijk altijd even controleren welk tarief en procenten op uw bruto salaris worden losgelaten om een bruto naar netto berekening te maken. Daarom hebben wij op het totaal hier als voorbeeld 36 % gehanteerd. En op uw maandsalaris 28% ( is een andere schaal als over uw vakantiegeld). En dan wordt het netto totaal bedrag van uw netto maandsalaris plus de 0.08 % vakantiegeld netto het verschil berekend, als u huidige vakantiegeld netto.